سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شوخى بیجا 
از مزاح توست که عده اى به هم مى ریزند و جدائى ها پدید مى آید و افراد بسیارى از یکدیگر جدا مى شوند؛ آرى ، روایات بسیارى وارد شده که از شوخى و مزاح زیاد بپرهیزید، زیرا آبرو را مى برد و مزاح دشنام کوچک است و نور ایمان را مى برد و جوانمردى را سبک مى کند و سبب کینه و عداوت مى شود و وقار را نابود مى سازد 

      

تجسس حرام استبه نام خدا

 

دم به دم بر همه دم بر گل رخسار محمد بر علی شیر خدا ساقی کوثر صلوات

تجسس حرام است 
چشم : البته بهتر است ، ولى ما نیز باید توجه داشته باشیم که رفتن به دنبال اسرار مردم - مانند تجسس از حالات آنها تا بدانند آیا نماز مى خوانند یا نه ، روزه مى گیرند یا نه ، خمس ‍ مى دهند یا نه ، ربا مى خورند یا نه ، شراب مى خورند یا نه ، در منزل خود عمل نامشروع انجام مى دهند یا نه ، آیا مالشان مخلوط به حرام است یا نه ؟ در آمدشان از راه حلال است یا نه ، خانه و زمین مال آنها بوده یا غصبى است ، و ده ها امور دیگر- همه و همه خلاف شرع بوده و اسلام از آن نهى شدید فرموده است .
آرى ، اگر افرادى در مقابل اسلام و حکومت الهى بایستند و بخواهند رژیم دینى را سرنگون کنند، و در خانه هاى مخفى و ضد اسلامى جمع شده و توطئه کنند، ما باید آن اسرار به دست آورد و خنثى کنیم و باید توجه کرد نه تنها این عمل حرام نیست ، بلکه از اهم واجبات خواهد بود.